Banc de Recursos capacita tècnicament les ONG contraparts a través de cursos i de formació tècnica (gestió de microempreses, informàtica aplicada a la formació professional, taller de formació on-line, capacitació de tècnics informàtics, agricultura i ramaderia entre d’altres) facilitant-los les eines tècniques i el coneixement per a implementar la formació rebuda.

 

Al llarg del 2013 tres cooperants catalans es van desplaçar a Goundi (el Txad) per donar suport tècnic als projectes que té Misión y Desarrollo para Goundi a la zona. En concret, van formar membres de l’Association de Handicapées Physiques de Goundi en el maneig i manteniment de tractors, i també van oferir assessorament pel centre energètic, social i tecnològic autosuficient que permetrà subministrar electricitat a l’Hospital de Goundi, l’escola agrària de Maimba i una escola pública de Goundi.

Cooperants a Goundi

Cooperants de Banc de Recursos a Goundi