Patronat

PRESIDENT

SECRETÀRIA

TRESORERA

VOCALS

Joaquim Pons (Companyia de Jesús)

Judit Carrera (Associació Banc de Recursos)

Anna Sentís (Oxfam-Intermón)

Joaquim Menacho (Institut Químic de Sarrià)

Teresa Careta (ESADE)

Pere Rigau (Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya)

Daniel Ortiz  (consultor RSE)

Equip humà

Banc de Recursos aprofita el cabal humà i professional de moltes persones (universitaris  d’últims cursos, joves professionals, jubilats, etc.) que tenen una formació concreta en algun camp que pot ser útil a l’entitat.

 

Els voluntaris de Banc de Recursos són persones molt conscients de la realitat que ens envolta, que han decidit aportar part del seu temps a una causa justa.

 

Àrees en què col·laboren

Oficina

Col·laborant permanentment en les tasques de gestió, administració, comptabilitat, atenció telefònica d’ofertes i demandes… a la seu de Banc de Recursos. Aquest tipus de col·laboració requereix una aportació de temps continuada i en horari d’oficina.

Comercial

Treballant en les relacions amb les empreses, en temes de marketing i difusió de la feina de Banc de Recursos.

Trameses

Col·laborant puntualment en esdeveniments que requereixen molt personal i una gran coordinació, com son les càrregues dels contenidors.

 

Comunicació

Es treballa en l’edició del butlletí trimestral, en l’actualització d’aquesta pàgina web, en la generació de notícies i comunicats de premsa, i en la relació amb altres mitjans de comunicació social.

Magatzem

Col·laborant en la revisió dels equips informàtics i màquines donades per empreses. Per a aquest tipus de col·laboració es requereixen certs coneixements tècnics. En aquesta àrea comptem amb voluntaris que acudeixen permanentment al magatzem per inventariar el contingut i revisar els equips més recents. També s’embalen i es paletitzen els materials donats.

Delegacions

Col·laborant des d’altres punts del país i actuant en els temes de marketing i recerca d’equips i màquines que siguin útils als projectes que tenim en marxa.

Actualment comptem amb més de 40 voluntaris a Barcelona, 8 a Lleida i 4 a les altres delegacions.

 

A tots ells, i als que han col·laborat en les càrregues dels contenidors, des d’aquesta pàgina volem agrair-los el seu esforç i fer un petit homenatge a la seva gran dedicació.