Banc de Recursos duu a terme projectes en els sectors educatiu, agrícola, sanitari i de formació tècnica en països en vies de desenvolupament. L’any 2013 es va fer la identificació, l’execució i el seguiment dels següents tres projectes a Bolívia, en col·laboració amb les contraparts locals:

NTICS a les escoles i creació d'un Centre de Serveis Educatius i Tecnològics a Sants Cruz, Bolívia

Contrapart

Fe y Alegría

Inici

2001

Executat 2013

41.517 €

Objectius

Formació especifica

 • Desenvolupament de capacitats per la investigació, recuperació de sabers i l’empreneduria tecnica productiva, amb el suport de les TICS.

CESET

 • Construcció del nou centre de serveis CESET a Santa Cruz

Resultats obtinguts fins l’any 2013

Escoles populars de Santa Cruz

 • 6.085 Equips informàtic enviats
 • 140 Aules informàtiques equipades
 • Executats els procesos formatius
 • Avaluada la formació

CESET

 • Continuació de les obres de construcció

Construcció del CESET

 

 

Aula d’informàtica

Consolidació econòmica i productiva de les comunitats guaranís a Charagua, Bolivia

Contrapart

Arakuaarenda

Inici

2011

Executat

8.561,60 €

Finançat per

Objectius

 • Enfortir els mecanismes de defensa dels Territoris comunitaris d’origen (TCO)
 • Incorporar noves tecnologies al camp i millorar la producció agrícola
 • Capacitar els camperols guaranís per consolidar-se en els Territoris comunitaris d’origen i aconseguirne una gestió sostenible.

Resultats obtinguts

 • Construcció de 80 “trojes” millorats
 • 80 chacos (150 hectàrees) enfortits amb la sembra diversifi cada o varietats de llavor millorada.
 • Capacitades 128 persones en tecnologia agrícola i rec
 • Capacitades 22 persones en maneig i manteniment de maquinària agrícola
 • Entregats 2 tractors, 4 implements agrícoles i 1 remolc

Camperols guaranís davant un ‘troje’

Proposta política de règim autonòmic de Mizque-Cochabamba, Bolívia

Contrapart

CEDESCO

Inici

2013

Executat

8.340,28 €

Finançat per

Objectius

 • Contribuir al desenvolupament democràtic i la governabilitat local en el marc del procés nacional de descentralització administrativa

Resultats obtinguts

 • Identificats els actors socials del municipi de Mizque
 • Realització de tallers per la socialització del Pla i ajustaments del reglament del procés participatiu per la elaboració de les cartes orgàniques
 • Elegits els assembleistes representants
 • Format l’equip tècnic d’assessorament
 • Treball conjunt per la elaboració de propostes mitjançant la creació de comissions
 • Aprovació de la carta orgánica