Dues dècades d'història

27
Projectes gestionats
160
Contenidors enviats
22000000
Valor dels materials enviats

Des que va iniciar la seva activitat l’any 1996, Banc de Recursos ha gestionat 27 projectes de desenvolupament rural, educatiu, sanitari i de promoció camperola en països d’Àfrica i l’Amèrica Llatina. A més, hem col·laborat amb 47 ONG d’aquests països enviant-los 160 contenidors amb materials diversos (informàtics, mèdics, agrícoles, fungibles, etc.) per valor de més de 22 milions d’euros. Actualment continuem treballant a Bolívia i el Txad, els països del Sud on històricament hem tingut més presència; i donem suport a un projecte de codesenvolupament al Senegal.