Skip to main content

Beneficis de Responsabilitat Social (RS) per a les empreses

BDR ofereix a l’empresa una eina de Responsabilitat Social d’Empresa (RSE) a fi de:

 

Col·laborar amb el medi ambient

 • Optimitzar la gestió dels seus recursos, reaprofitament, reutilització dels excedents en bon estat
 • Garantir una política mediambiental eficaç: minimitzar l’impacte ambiental
 • Optimitzar costos de gestió de residus: millorar la gestió econòmica de l’empresa

Ajudar col·lectius desfavorits (col·lectius en risc d’exclusió, discapacitats, immigrants, infància, malalties, pobresa, desenvolupament- Tercer Món entre d’altres)

 • Incrementar l’acció social: Contribueix a un desenvolupament sostenible fomentant i cooperant socialment

Com?

Finançant: Projectes, activitats i esdeveniments per a l’esponsorització, patrocini i mecenatge social
Implicant els seus treballadors: promovent  activitats de voluntariat corporatiu i animant els seus empleats a fer donacions a favor de BDR.
Implicant els seus clients: donant un percentatge simbòlic de la venda d’un producte, incloent informació sobre BDR als catàlegs, etc.

Donatius

La Fundació Banc de Recursos (FBDR) està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge de totes les aportacions rebudes. Compleix amb tots els requisits establerts a la llei i, per tant, els donatius que rep estan acollits als beneficis fiscals contemplats per aquesta llei.

 

DONATIUS EN METÀL·LIC

Persones físiques

 • General: 27’5% sobre l’import del donatiu
 • Donants amb domicili fiscal a Catalunya: 27’5% + 15% (quota autonòmica)
 • Donants amb més de dos anys d’antiguitat, amb import igual o superior: 32’5% sobre l’import superior a 150 €
 • Per als primers 150 € de l’import total de donatius d’una persona: 50%

Persones jurídiques

 • General: 35% del donatiu en l’Impost de Societats
 • Donants amb més de dos anys d’antiguitat (imports iguals o superiors): 37,5%
 • Aquests percentatges s’incrementaran el 2016: 75% sobre els primers 150 € de l’import total, 35% sobre superior a 150 € (persones físiques) i 40% de desgravació per a les jurídiques amb més de dos anys d’antiguitat.

DONATIUS EN ESPÈCIE

Les persones jurídiques gaudeixen de la desgravació fiscal del 35% en l’Impost de Societats amb els límits que marquen la llei:

 • Si els béns són nous i el cost està certificat per una factura (amb el llistat del preu de cost), aquest valor gaudeix de la desgravació fiscal el 35%
 • Si els béns són usats (cas d’un tractor), el valor ha d’estar certificat per un pèrit aliè a l’empresa. Sobre aquest valor comptable o acreditat s’aplica el 35% desgravació fiscal en Impost de Societats
 • Si es tracta d’un equipament no amortitzat, la reducció del 35% es pot aplicar a la xifra que resta de l’amortització d’aquell equipament. Cal una justificació (com a declaració jurada o d’una empresa externa d’avaluació) d’aquest valor per acreditar-lo.