Skip to main content

Pont Alimentari

El Pont Alimentari és una iniciativa que pretén reduir el malbaratament alimentari i fomentar la solidaritat.

El projecte inclou:

  • La diagnosi dels aliments que es llencen en el sector de la distribució d’aliments al detall, el càtering i la restauració
  • La sensibilització quant a la reducció del malbaratament alimentari i les propostes de millora
  • La creació d’una xarxa d’interacció (Pont) entre empreses donants i entitats receptores

De forma paral·lela, es desenvolupen accions de sensibilització dirigides tant als clients i personal de les empreses com a la població general per fomentar un canvi de comportament i actitud envers el malbaratament.

El Pont Alimentari està impulsat per la Fundació Prevenció de Residus i Consum i la Fundació Banc de Recursos amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

logo