DEDUCCIONS FISCALS
El passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que introdueix un augment en els percentatges de deducció fiscal de les donacions realitzades en 2015. D’aquesta manera, la deducció serà d’un 50% en els primers 150 € aportats pel donant; de 27,5% per a la resta de donatius i de 32,5% si en els darrers tres anys (2013,2014,2015) s’ha mantingut o augmentat l’import donat a una mateixa entitat.
En el cas de les persones jurídiques, es manté el percentatge de deducció fiscal en el 35%; però si han donat a la mateixa entitat un import igual o superior en els dos exercicis anteriors (2014 i 2013), el percentatge augmenta a 37,5 %.
La FBDR està reconeguda per la Generalitat com a entitat que treballa pel medi ambient (amb la reutilització d’equips evita que aquests vagin a les deixalleries).
Per aquesta raó els donatius en metàl·lic que rep, procedents de les persones físiques que viuen a Catalunya, tenen dret a un 25% de deducció (segons la llei espanyola) més un 15% aplicat a la quota autonòmica de la Declaració de Renda
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les seves dades seran tractades per FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS amb la finalitat de registrar-lo/a en la nostra plataforma i que pugui col·laborar amb nosaltres, cosa que li agraïm.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: comunicacio@bancderecursos.org o bé enviant un escrit per correu postal a l’adreça: C / Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a – 08012 Barcelona. En ambdós casos cal adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat.
També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.
Les seves dades seran conservades mentre continuï existint una relació de col·laboració o, un cop finalitzada la mateixa, durant un període de dos anys, llevat que exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d’aquesta data.