Skip to main content

Fes-te soci/a o fes un donatiu

Dades personals / Datos personales

*
*
*
*

Compromís de Pagament / Compromiso de pago

*
*
*
 
DEDUCCIONS FISCALS
El passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, que introdueix un augment en els percentatges de deducció fiscal de les donacions realitzades el 2015. D’aquesta manera, la deducció serà d’un 50% en els primers 150€ aportats pel donant; de 27,5% per a la resta de donatius i de 32,5% si en els darrers tres anys (2013,2014,2015) s’ha mantingut o augmentat l’import donat a una mateixa entitat.
En el cas de les persones jurídiques, es manté el percentatge de deducció fiscal en 35%, però si han donat a la mateixa entitat un import igual o superior en els dos exercicis anteriors (2014 i 2013), el percentatge augmenta a 37,5 %.
La FBDR està reconeguda per la Generalitat com a entitat que treballa pel medi ambient (amb la reutilització d’equips evita que aquests vagin als centres de recollida).
Per aquesta raó els donatius en metàl·lic que rep, procedents de les persones físicas que viuen a Catalunya, tenen dret a un 25% de deducció (segons la llei espanyola) més un 15% aplicat a la quota autonòmica.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les vostres dades seran tractades per FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS amb la finalitat de registrar-vos a la nostra plataforma i que pugueu col·laborar amb nosaltres, cosa que us agraïm.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, us informem que podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: comunicacio@bancderecursos.org o bé enviant un escrit per correu postal a l’adreça: C/Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a – 08012 Barcelona. En tots dos casos heu d’adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la vostra identitat.
També us informem que podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s’han vist vulnerats els seus drets.
Les vostres dades seran conservades mentre continuï existint una relació de col·laboració o, una vegada finalitzada la mateixa, durant un període de dos anys, tret que exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d’aquesta data.