Recollim permanentment:

Equips informàtics
Ordinadors, impressores, escàners, etc.

Material mèdico-quirúrgic
Aparells de diagnosi, quiròfan i atenció primària, instrumental, material òptic, etc.

Maquinària agrícola
Tractors, bombes d’aigua, etc.

Material escolar
Quaderns, llapissos, jocs didàctics, etc.

Màquines de cosir domèstiques i industrials.

Màquines per a escoles-taller
Mecànica, fusteria, electricitat, etc.

Si vols fer una donació de materials, entra al web del Pont Solidari. Tingues en compte que no disposem de transport per efectuar recollides a domicili.

Consulta els beneficis fiscals