Skip to main content

Cooperació tècnica

Banc de Recursos capacita tècnicament les ONG contraparts a través de cursos i de formació tècnica (gestió de microempreses, informàtica aplicada a la formació professional, taller de formació on-line, capacitació de tècnics informàtics, agricultura i ramaderia entre d’altres) facilitant-los les eines tècniques i el coneixement per a implementar la formació rebuda.