Skip to main content

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Banc de Recursos es finança gràcies a les quotes dels socis, les aportacions dels seus donants, els serveis que ofereix i les ajudes que rep d’entitats públiques i privades (subvencions, mecenatges, esponsoritzacions, etc.).

Origen dels ingressos any 2022

Destinació de les despeses any 2022

Pàgina actualitzada a 31/12/2023