Skip to main content

Política de privacitat

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS i seran utilitzades amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. Enviant-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció de les dades que conté. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfeta la finalitat per la qual van ser recaptades.

Com exercitar els drets

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS amb domicili a C/ GRAN DE GRÀCIA 167, PRAL 2a, 08012 BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic bdd@bancderecursos.org incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS si aquesta empresa està tractant les seves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservades per FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS està gestionant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals se sol·licitaven. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.