Skip to main content

Pont Solidari

Presentació

Banc de Recursos actua com un pont solidari entre entitats coordinant ofertes d’empreses i peticions d’entitats socials del nostre país (l’anomenat Quart Món). D’aquesta manera, entre d’altres materials, deriva a les ONG que ho sol·liciten mobiliari d’oficina, joguines i estris complementaris.

Criteris de funcionament

  • Facilita l’intercanvi a partir de les ofertes i demandes rebudes i concretes
  • Prioritza materials de sectors claus en educació, agricultura i sanitat
  • Accepta només recursos i material donat en bon estat i reutilitzable
  • Assegura la destinació i l’ús dels béns que es proporciona a les entitats
  • Minimitza costos i stocks: no emmagatzema perllongadament materials
  • Vetlla perquè el material un cop valorat compensi en costos sempre el seu transport al sud
  • No oferereix serveis de transport per efectuar recollides a domicili dels recursos
  • Ofereix possibilitat de desgravació fiscal de les donacions en espècie

Resultats obtinguts l’any 2020

245.203 €
Valor total de les donacions de material gestionades

101.457 Kg
Pes total dels materials i equipaments derivats a les entitats receptores del Pont

Col·laboració amb 136 organitzacions
del Tercer Sector de Catalunya subministrant-los equipaments cedits per empreses i particulars

Col·lectius receptors dels recursos:
Cooperació internacional
Inserció sociolaboral: joves/dones
Discapacitats
Infància / Escoles
Gent gran
Malalts / Sanitat
Fam / Pobresa
Altres (immigrants, medi ambient, etc.)