Skip to main content

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-lo/a informat/da sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació,  supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal  a  C/  GRAN  DE  GRACIA  167,  PRAL  2ª,08012  BARCELONA, o al correu electrònic   bdd@bancderecursos.org.