Els camps marcats amb * (requerits) s'han d'omplir obligatòriament / Hay que llenar los campos marcados con * (requeridos)

No prestar el seu consentiment comportarà la impossibilitat de registrar-lo en la plataforma / No prestar su consentimiento comportará la imposibilidad de poder registrarlo en la plataforma

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les seves dades seran tractades per FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS amb la finalitat de registrar-lo/a en la nostra plataforma i que pugui col·laborar amb nosaltres, cosa que li agraïm.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: comunicacio@bancderecursos.org o bé enviant un escrit per correu postal a l’adreça: C / Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a – 08012 Barcelona. En ambdós casos cal adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport per a la comprovació de la seva identitat.
També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.
Les seves dades seran conservades mentre continuï existint una relació de col·laboració o, un cop finalitzada la mateixa, durant un període de dos anys, llevat que exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d’aquesta data.