Skip to main content

Conveni amb el Col·legi d’Economistes

By 11 maig, 2018Notícies

El president de Fundació Banc de Recursos, Jesús Lanao, i el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), Joan B. Casas, van signar el dia 7 de maig un conveni de col·laboració pel qual el CEC durà a terme accions de difusió i comunicació de la tasca de BdR a través de la seva pàgina web, newsletter i comunicats. A més, el Col·legi també inclourà un encartament gratuït anual amb informació de BdR en una de les edicions de l’Informatiu de l’Economista. Per la seva banda, BdR es compromet a fer constar aquesta col·laboració en els suports de comunicació propis de l’entitat.

Durada

El conveni signat amb el CEC té una durada inicial de 7 mesos (fins al 31 de desembre de 2018) i es prorrogarà tàcitament per successives anualitats.