Skip to main content

Conveni amb la Paeria per reutilitzar recursos

By 20 gener, 2022Notícies

Banc de Recursos va signar aquest Nadal un conveni amb la Paeria per reutilitzar recursos que el consistori ja no fa servir i que encara es poden aprofitar. En virtut de l’acord, l’Ajuntament ens donarà materials i equipaments per tal que els derivem a altres entitats del Tercer Sector mitjançant el Pont Solidari. L’objectiu és impulsar en l’àmbit de la ciutat de Lleida un model d’actuació més responsable i sostenible quant a la gestió dels actius institucionals. Així, les dues parts signants volem promoure el consum racional i la reutilització, i sensibilitzar sobre el malbaratament i l’ús raonable i responsable de béns materials.

Equipament informàtic

Quan les donacions siguin de material informàtic o tecnològic, el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny s’encarregarà de revisar-lo a través del TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació) abans de fer la derivació al Tercer Sector. Aquest centre assegurarà el correcte funcionament dels equips dotant-los de les eines bàsiques per la seva utilització posterior.

Vigència del conveni

L’acord té una durada inicial d’un any, finalitzat el qual Banc de Recursos haurà de presentar a l’Ajuntament de Lleida una memòria d’activitats que reculli les dades del CO2 evitat, estalvi econòmic, entitats beneficiàries, persones beneficiàries, etc.

El conveni signat amb la Paeria obre camí en la gestió i l’aprofitament d’actius institucionals i desitgem que esdevingui un model a seguir per a totes les administracions públiques del nostre país.