Skip to main content

Donació de mobiliari d’oficina del CIMNE

By 12 gener, 2022Notícies

El Pont Solidari va gestionar el passat desembre a Barcelona una donació de mobiliari d’oficina del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria. El CIMNE disposava d’un lot de taules, cadires i altres materials que ja no feia servir i va confiar en el nostre servei per retirar-los i, alhora, aconseguir un doble impacte positiu per al medi ambient i la societat.

Així, vam derivar 21 taules, 19 cadires, 4 vitrines, 4 prestatgeries, 1 armari, 1 pantalla elèctrica, 1 projector, 2 altaveus, 8 estors, 1 penja-robes i 1 paperera a tres entitats del Tercer Sector. Les receptores, acidH, Fundació Roca i Pi i Sinèrgia Social, van recollir el mobiliari el dia 13 de desembre i l’han destinat als seus projectes i activitats. Cal destacar que la reutilització d’aquest material evita l’emissió a l’atmosfera de 1.077 kg de CO2, l’equivalent a retirar de la circulació 287 cotxes durant un dia.

Sobre el CIMNE

El CIMNE és una organització creada l’any 1987 per la UPC i la Generalitat de Catalunya en cooperació amb la UNESCO. Promou la investigació de mètodes numèrics i tècniques de càlcul per ordinador i la seva aplicació per a la solució de problemes científics i tecnològics de l’enginyeria civil, ambiental, mecànica, aeronàutica i naval en un context internacional. Tot i que té la seu al Campus Nord de la UPC, compta també amb oficines a Castelldefels, Lleida, Madrid i Terrassa i sucursals a Washington (EUA) i Santa Fe (Argentina). 

Sobre les receptores

Les receptores de la donació són entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit social. L’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) ofereix atenció des de 1994 a les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera, prestant serveis per cobrir les seves necessitats a nivell social, laboral i formatiu i cercant la millora de la seva qualitat de vida.

Pel que fa a la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, té com a missió atendre i acompanyar persones en situació de vulnerabilitat social i les seves famílies, preferentment a Badalona i a poblacions de l’entorn.

Finalment, Sinergia Social és una associació nascuda per donar suport estratègic, organitzatiu i tècnic a entitats del tercer sector social que ofereixen serveis d’atenció, formació i inclusió laboral a col·lectius socialment desafavorits.