Skip to main content

Grup de discussió sobre la guia ‘Petits canvis per menjar millor’

By 30 març, 2022Notícies

La responsable del Pont Alimentari a Banc de Recursos, Mariona Ortiz, va participar ahir en un grup de discussió per adaptar la guia Petits canvis per menjar millor a les necessitats i característiques de la població amb vulnerabilitat socioeconòmica. La iniciativa va partir de la Subdirecció de promoció de la salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPACT) i va reunir 20 professionals de referència en l’àmbit del suport a col·lectius vulnerables. La discussió es va desenvolupar en format virtual i va estar organitzada en dos grups que vam debatre i compartir punts de vista en una sessió única de 60-90 minuts de durada.

Elaborada per l’ASPACT, la guia Petits canvis per menjar millor és una eina per identificar aspectes claus que poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de l’alimentació. Cada proposta de canvi està presentada en una fitxa que inclou recomanacions de consum i receptes entre d’altres informacions.

*Pont Alimentari és un projecte de Banc de Recursos i Rezero.