Skip to main content

“Hem d’estar oberts per estudiar les necessitats que es puguin anar presentant en un món canviant”

By 29 desembre, 2021gener 3rd, 2022Perspectiva

En ocasió del 25è aniversari de Banc de Recursos, parlem amb el primer president de l’entitat, Joaquim Pons Zanotti, per conèixer la seva visió de la nostra tasca i saber quins creu que són els reptes del futur.

P. Com valores el treball que s’ha fet?
R. Crec que s’ha fet una excel·lent tasca. S’ha pogut fer realitat una idea que començà fa 25 anys i que avui en dia es tradueix en unes xifres que posen de manifest el volum de mercaderies que es manegen i el nombre d’empreses que col·laboren amb Banc de Recursos.

P. Què destacaries com a més important?
R. Per a mi, el més important és el treball de pont que fem en posar en contacte les empreses que tenen excedents amb les persones o empreses que necessiten recursos, complint així ensems una tasca ecològica d’aprofitament.

P. Què hi aporten els voluntaris?
R. Els voluntaris són la base d’aquesta ONG. Són els que estableixen els contactes amb les empreses, s’ocupen del transport, de l’emmagatzematge i de totes les tasques necessàries pel bon funcionament de l’organització.

P. Quins són els pilars per a la sostenibilitat del planeta?
R. La descarbonització del medi ambient; la substitució de les energies fòssils per d’altres de netes com l’eòlica o la fotovoltaica; evitar el malbaratament propi de la nostra societat de consum; el control dels residus i la seva reutilització; tenir cura de la biodiversitat.

P. Creus que hem avançat en consciència mediambiental?
R. Tothom creu que s’ha de cuidar el medi ambient, però no s’hi posen els mitjans necessaris per a aconseguir-ho. Els interessos econòmics són massa prioritaris.

P. Quina funció creus que pot continuar tenint Banc de Recursos?
R. Crec que les funcions que estem desenvolupant actualment continuaran sent vàlides en un futur pròxim, però hem d’estar sempre oberts per estudiar les necessitats que es puguin anar presentant en un món tan canviant com el que estem vivint.

Joaquim Pons Zanotti

Joaquim Pons Zanotti

Primer president i voluntari de Banc de Recursos