Skip to main content

“Hem vist un augment de persones que han necessitat més l’ajuda dels nostres serveis”

By 13 novembre, 2020Perspectiva

P. A què es dedica la Fundació Jericó i quins col·lectius atén prioritàriament? Quants anys fa que treballeu a Lleida i quins serveis oferiu?
R. La Fundació Jericó es va crear amb la finalitat de promoure la sensibilització i conscienciació de la ciutadania i la protecció i creació de condicions bàsiques a les persones que per la seva situació personal, familiar o social es troben en greu risc d’exclusió social. La Fundació Jericó es va crear l’any 2014 per Mossèn Joan Mora Pedra per atendre les demandes de la gent vulnerable que acudia a la Parròquia del Carme en demanda d’ajuda.

Des de la Fundació Jericó es pretén treballar perquè l’ús periòdic i/o regular dels nostres serveis que cobreixen les necessitats bàsiques amb un baix grau de compromís faciliti la creació de vincles més o menys estables amb iguals i amb professionals en un espai socialitzador. Aquest vincle permetrà a les persones ateses finançar, de manera progressiva, nous compromisos. Primer en l’ús de serveis, i posteriorment en la seva pròpia recuperació. Els serveis que oferim com a Fundació Jericó són: el repartiment d’aliments a famílies, menjador social i la Residència d’urgència de persones amb exclusió social.

P. El passat juliol va ser un mes molt difícil a Lleida arran del confinament per l’augment de positius de la COVID-19. Es va culpabilitzar el sector agrícola i el col·lectiu immigrant. Com ho vau viure els professionals i voluntaris de Jericó? I les persones que ateneu?
R. La nostra residència és un servei d’urgència, per tant atenem a persones amb exclusió social, persones vulnerables i persones sense sostre. Seguint les finalitats i objectius de la Fundació no vàrem poder atendre el col·lectiu de persones que arribaven a Lleida en demanda d’allotjament del sector agrícola, ja que entenem que aquestes no són un grup de risc  d’exclusió social sinó de persones  en demanda de feina temporal al camp. Altrament, la fundació té una capacitat limitada de places que es destinen a atendre a les persones vulnerables.

Els usuaris de la residència i atenent les indicacions del servei d’epidemiologia,  ens vàrem  confinar 15 dies durant el mes de juliol. Van ser  15 dies difícils a la Residència per la situació personal en què es trobava cadascú i pel fet de no poder sortir de la residència per treballar o buscar-se la vida. Per una banda, van ser uns dies de contenció emocional i de nervis. Per altra banda, van ser uns dies de convivència i d’ajuda entre ells i elles, fet que va aportar vincles i entesa entre ells/es.

Durant aquells dies també es va confinar un voluntari a la Residència, algun treballador i la directora per tal de tirar endavant, gestionar i coordinar el confinament de la millor manera possible al nostre servei.

Per tant, des de Jericó volem posar de manifest que els usuaris que tenim allotjats no guarden cap  relació amb els temporers del sector agrícola, llevat que, algun usuari de la residència hagi pogut tenir alguna relació personal amb algun temporer, cosa que desconeixem.

Tots els treballadors/es van fer un sobreesforç aportant el màxim de les seves capacitats i dedicant un gran esforç per gestionar de la millor manera possible els confinaments i la pandèmia a la Residència.

P. Què caldria fer perquè no es tornés a repetir aquesta situació?
R. A Jericó no li correspon emprendre accions ni valorar quines estratègies s’han d’implementar per evitar una situació com la viscuda. Aquestes decisions corresponen a les autoritats sanitàries i polítiques de la comunitat i/o del mateix estat espanyol.

P. De quina manera ha afectat i està afectant la pandèmia a les entitats socials i als col·lectius que atenen?
R. Per una banda, ens està afectant amb el canvi de funcionament dels serveis per complir amb els requisits de salut i del protocol de prevenció davant el covid.19 que ha vegades observem que algun servei no esta sent tan proper amb les persones com eren abans,  també ens ha afectat amb una disminució dels voluntaris/es dels diferents serveis que duem a terme a causa de la pandèmia.

Per altra banda, hem vist un augment de persones que per la situació actual de Covid.19 s’han vist afectades i han necessitat més l’ajuda dels nostres servies i dels serveis de la resta d’entitats socials de Lleida. Persones i famílies que abans no es trobaven en aquesta situació i actualment, s’han vist obligats a demanar ajuda a les entitats socials.

Així és que, aquests fets ens han provocat a les entitats reinventar-nos a l’hora d’oferir els serveis amb les diferents demandes i a treballar i gestionar els serveis d’una manera més coordinada entre nosaltres per tal de cobrir totes les demandes generades a la ciutat de Lleida.

P. Quins recursos necessita Jericó?
R. A la Fundació Jericó sempre diem que qualsevol persona pot ajudar d’alguna manera i aportar el seu gra d’arena, sigui de manera puntual o de llarga durada.

Ja sigui a través de donacions materials, econòmiques, d’aprofitament alimentari o bé aportant el seu temps com a voluntari/a.

P. Com valoreu la col·laboració amb Banc de Recursos Lleida i el servei Pont Solidari?
R. Tota col·laboració amb la Fundació la valorem molt positivament, ja que per nosaltres és de gran ajuda per tirar endavant i oferir un millor servei a les persones.

La col·laboració i les donacions de material  del Banc de Recursos sempre han anat destinades a la Residència Jericó. L’any passat vam rebre ordinadors, ratolins i teclats que van anar destinats al projecte de la sala d’informàtica de la Residència, que actualment està sent de gran ajuda pels usuaris a ser més autònomes en l’àmbit administratiu. Així és que, ens agradaria agrair la vostra tasca i l’ajuda que esteu oferint a les entitats.

P. Com creieu que podria millorar el Pont Solidari?
R. No tenim prou elements de judici per opinar com podria millorar la tasca del Pont Solidari. La Fundació Jericó només és un receptor net de l’ajuda que ens pot prestar aquesta entitat segons les necessitats que nosaltres puguem tenir en moments puntuals.

Anna Vila

Anna Vila Marquès

Directora de Fundació Jericó