Skip to main content

Nova llei d’incentius fiscals

By 16 març, 2015març 23rd, 2015Notícies

Els donatius que es facin durant l’any 2015 a entitats sense ànim de lucre gaudiran de les Desgravacions Fiscals següents:

DONATIUS EN METÀL·LIC

Persones físiques

  • General: 27’5% sobre l’import del donatiu
  • Donants amb domicili fiscal a Catalunya: 27’5% + 15% (quota autonòmica)
  • Donants amb més de dos anys d’antiguitat, amb import igual o superior: 32’5% sobre l’import superior a 150 €
  • Per als primers 150 € de l’import total de donatius d’una persona: 50%

Persones jurídiques

  • General: 35% del donatiu en l’Impost de Societats
  • Donants amb més de dos anys d’antiguitat (imports iguals o superiors): 37,5%
  • Aquests percentatges s’incrementaran el 2016: 75% sobre els primers 150 € de l’import total, 35% sobre superior a 150 € (persones físiques) i 40% de desgravació per a les jurídiques amb més de dos anys d’antiguitat.

DONATIUS EN ESPÈCIE

Les persones jurídiques gaudeixen de la desgravació fiscal del 35% en l’Impost de Societats amb els límits que marquen la llei:

  • Si els béns són nous i el cost està certificat per una factura (amb el llistat del preu de cost), aquest valor gaudeix de la desgravació fiscal el 35%
  • Si els béns són usats (cas d’un tractor), el valor ha d’estar certificat per un pèrit aliè a l’empresa. Sobre aquest valor comptable o acreditat s’aplica el 35% desgravació fiscal en Impost de Societats
  • Si es tracta d’un equipament no amortitzat, la reducció del 35% es pot aplicar a la xifra que resta de l’amortització d’aquell equipament. Cal una justificació (com a declaració jurada o d’una empresa externa d’avaluació) d’aquest valor per acreditar-lo.