Skip to main content

Reconeixement a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle

By 23 juny, 2023Notícies

La responsable del Pont Alimentari a Banc de Recursos, Mariona Ortiz, va recollir el dia 20 de juny el certificat que ens acredita com a entitat social promotora d’un projecte de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya. L’acte de lliurament va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i va anar a càrrec del conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, que va reconèixer la tasca d’un centenar d’organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) durant els darrers cinc anys i de les 29 entitats socials que participen al Programa voluntari de compensació d’emissions de GEH.

Tots dos programes els posa a disposició l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El Programa d’acords voluntaris, en funcionament des de 2010, dona eines, suport i reconeixement a les organitzacions que voluntàriament volen calcular i reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Actualment en formen part 242 organitzacions de diferents sectors d’activitat, majoritàriament empreses privades. Quant al Programa Voluntari de Compensació d’Emissions, es va posar en marxa l’any 2015 i es basa en promoure la reducció d’emissions de GEH a través de projectes que duen a terme entitats socials. Una vegada verificades externament les reduccions d’emissions d’aquests projectes, el programa facilita a d’altres organitzacions i particulars que puguin comprar aquestes reduccions d’emissions locals per compensar les emissions que no hagin pogut reduir internament.