Skip to main content

Aportacions al procés de consulta per desplegar la Llei 3/2020

By 12 febrer, 2021febrer 16th, 2021Notícies

El passat divendres 5 de febrer vam enviar diverses aportacions al procés de consulta per desplegar la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris. Són apunts que hem consensuat conjuntament amb Càritas, Formació i Treball, Nutrició sense Fronteres i Rezero i fan referència als articles 5, 6, 7, 8, 11, 12 i 13.

Entre d’altres observacions, considerem que caldria promoure acords amb els supermercats i mercats municipals per millorar els circuits d’aprofitament dels excedents alimentaris (productes frescos amb algun defecte visual o amb la data de caducitat molt propera). A través dels serveis socials i en coordinació amb les entitats solidàries, les administracions locals podrien donar sortida a aquests aliments, evitant que esdevinguessin residus.

Pel que fa al pla de prevenció, pensem que des dels òrgans competents s’hauria de posar a disposició de les entitats sense ànim de lucre sistemes senzills per elaborar-lo, així com també sistemes d’informació i recompte.

Venda d’aliments recuperats

Quant a l’aprofitament de productes malbaratats, defensem que els aliments recuperats puguin ser venuts a preu de mercat, encara que no hagin patit cap procés de transformació, sense que això sigui vist com una pràctica comercial deslleial o contrària a la norma de competència. D’altra banda, els consumidors haurien de tenir informació veraç i suficient sobre l’estat dels aliments.

En relació a les obligacions de les empreses del sector de la restauració i l’hostaleria (Art. 6), creiem que caldria impulsar un pla d’educació sobre el malbaratament, no només en escoles, hospitals i residències geriàtriques sinó en tots els equipaments públics que poden tenir incidència en els hàbits i comportament de la població a l’hora de reduir-lo.

Pensem també que cal explicar de manera fàcil i entenedora les diferències entre data de caducitat i data de consum preferent, indicant com es pot allargar la data de consum preferent i quins temps són els correctes per ampliar aquesta data a cada tipus d’aliment (segons la guia ja feta 2019).

[vc_creativelink style=”cl-effect-5″ text=”Aportacions al procés de consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris” url=”url:https%3A%2F%2Fparticipa.gencat.cat%2Fuploads%2Fdecidim%2Fattachment%2Ffile%2F2375%2FApunts_en_relaci%25C3%25B3_al_Reglament_de_Desplegament_de_la_Llei.pdf|target:_blank” bgclr=”#61bc47″ hoverbg=”rgba(97,188,71,0.27)”]