Skip to main content

Donació de cadires de l’hotel NH Barcelona Eixample

By 30 setembre, 2021Notícies

Els voluntaris logístics de Banc de Recursos van coordinar ahir el lliurament de 40 cadires de formació amb pala i 4 butaques donades per l’hotel NH Barcelona Eixample a través del nostre servei Pont Solidari. Les entitats socials receptores en aquesta ocasió van ser Fundació Iniciatives Solidàries, Fundació Main y Asociación el Mundo de los ASI.

Amb la reutilització d’aquest material, s’evita l’emissió a l’atmosfera de 892 kg de CO2, l’equivalent al diòxid de carboni que absorbeixen en un dia 45.313 arbres. Així mateix, s’aconsegueix estalviar 100.000 litres d’aigua.

Sobre les receptores

Les entitats socials adjudicatàries es dediquen al foment de l’autonomia de col·lectius en risc d’exclusió i vulnerables (Fundació Iniciatives Solidàries i Fundació Main) i a la lluita contra els abusos sexuals infantils (Associació el Mundo de los ASI).

Quant a la cadena hotelera NH, cal destacar que l’any passat ja ens havia fet donació de 174 caixes fortes, que vam derivar a un total de 22 entitats.