Skip to main content

Donació de portàtils a Noves Oportunitats Lleida

By 19 febrer, 2021febrer 26th, 2021Notícies

El delegat de Banc de Recursos Lleida, Francesc Villanueva, va lliurar el dia 17 de febrer un lot de quatre portàtils a la UTE del Programa Noves Oportunitats Lleida del SOC. L’objectiu d’aquest és donar servei i atenció a joves de 14 a 26 anys, pertanyents a Garantia juvenil  de les terres de Lleida, en matèria de formació i/o inserció laboral amb risc d’exclusió social o en estat de vulnerabilitat.

Van recollir els equips Miguel A. Cruz, gerent i representant de la UTE Noves Oportunitats Lleida; i la directora Pilar Castillo. Els ordinadors serviran perquè els alumnes puguin continuar  les respectives formacions en situació  de la COVID-19.

Sobre el Centre de Noves Oportunitats Lleida (CON Lleida)

L’objectiu del programa de Noves Oportunitats Lleida és el retorn del jove a la formació professionalitzada en competències i acompanyament a la formació reglada. O també acompanyament al món laboral,  amb accions d’empoderament i  de desenvolupament competencial, amb tutorització i mentoratge.

Del programa de Noves Oportunitats en formen part 10 entitats  socials sense ànim de lucre i de formació.  Estan representades  a les comarques del Segrià, Pallars Jussà, La Noguera, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i Segarra.