Skip to main content

Èxit de la campanya ‘reOrdinadors’

By 18 octubre, 2019octubre 24th, 2019Notícies

El servei Pont Solidari de Banc de Recursos ha repartit aquest trimestre a 104 entitats socials 727 ordinadors i 591 monitors procedents de donacions d’empreses i institucions. L’operació, duta a terme a Barcelona i Lleida amb el nom de reOrdinadors, ha estalviat al conjunt de donants 74.315,00 € en esborrat de dades i gestió de residus, i ha evitat l’emissió a l’atmosfera de 485 Tn de CO2, l’equivalent a 129.320 cotxes fora de circulació durant un dia.
Amb el nom de reOrdinadors, BdR ha recollit la voluntat de donar una nova vida útil als equips informàtics rebuts mitjançant donacions corporatives. Una part del material ja es va enviar a finals de 2018 a la xarxa d’escoles de Fe y Alegría a Bolívia, i l’altra s’ha distribuït a entitats socials del nostre país mitjançant el Pont Solidari. L’objectiu és afavorir la reutilització prioritzant col·lectius necessitats i contribuint així a la justícia global.

Economia circular
Amb aquesta campanya, BdR visibilitza la seva missió, consistent a fomentar l’aprofitament d’equipaments i materials derivant-los a entitats socials sense recursos. Així, establim un circuit d’economia circular adreçat a les empreses i institucions amb voluntat de canvi, que poden donar sortida als actius que no utilitzen i obtenir al mateix temps beneficis mediambientals i socials. D’una banda, reduïm la generació de residus i les emissions de CO2 associades. De l’altra, proporcionem mitjans a col·lectius desafavorits per tal que puguin desenvolupar les seves activitats. Cal destacar també l’estalvi econòmic que aquest circuit suposa per a les empreses. En el cas de la campanya reOrdinadors, l’estalvi està xifrat en 74.315,00 €, segons la reCalculadora que la consultoria Deloitte va desenvolupar l’any passat gratuïtament per a BdR. Gràcies a aquesta aplicació, que vam presentar en la III Jornada de Diàlegs Entitat-Empresa el mes de març, podem avaluar les nostres campanyes i dur a terme una comptabilitat social.

Esforç conjunt
La campanya reOrdinadorsha estat possible gràcies a la contribució desinteressada de 9 voluntaris de BdR (5 a Barcelona i 4 a Lleida), que, en conjunt, han dedicat 1.200 hores al trasllat i posada a punt dels equips i al repartiment dels mateixos a les 104 entitats socials receptores. Cal esmentar també la col·laboració logística de l’empresa Aliance-Brother, la cessió d’un magatzem a Barcelona per part d’una col·laboradora de Banc de Recursos i el temps dedicat pels voluntaris de Google Developer Group (GDG) Lleida i el centre de formació professional de Barcelona Bemen 3, que han revisat els equips i han instal·lat programari lliure. El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), que va signar un conveni amb la nostra entitat a principis d’any, ha donat suport a l’operació cedint algunes de les seves instal·lacions i fent difusió de la campanya.

Ressò mediàtic
Per últim, destacar que tant TV3 com La 1 (España Directo) han donat cobertura a reOrdinadors, fent-se ressò de les actuacions a Lleida i Barcelona respectivament.

104 entitats socials receptores
727 ordinadors i 591 monitors
74.315,00 € estalviats
485 Tn de CO2 no emeses
9 voluntaris de BdR + GDG i escoles
1.200 hores dedicades