Skip to main content

“La reutilització continuarà essent una de les línies d’acció prioritàries en matèria de prevenció de residus”

By 1 juny, 2023Perspectiva

P. Com i quan es va gestar l’Associació de Centres i Serveis i Reutilització de Catalunya?
R. La creació d’una Associació de Centres i Serveis de Reutilització de Catalunya apareix com a projecte prioritari en el marc del R-Pla, el Pla d’Acció per la Competitivitat dels Centres de Reutilització de Catalunya, elaborat en el marc del projecte INTERREG SUBTRACT.

El projecte SUBTRACT és un projecte internacional en el marc del programa interregional INTERREG amb participació, com a soci, de l’Agència de Residus de Catalunya i altres regions europees amb la finalitat d’impulsar la competitivitat dels centres de reutilització a nivell europeu. El projecte inclou la creació d’un Comitè Estratègic amb participació de gairebé 40 organitzacions públiques i privades amb responsabilitats en temes de reutilització. En el desenvolupament del projecte s’ha diagnosticat la situació del sector de la reutilització a Catalunya, incloent una anàlisi de models de negoci, i l’elaboració i aprovació d’un pla d’acció col·laboratiu, amb més de 20 organitzacions responsables d’una vuitantena de projectes, entre els quals la creació de l’Associació esmentada. El R-Pla es va aprovar i presentar el passat 19 de gener de 2022, i l’Associació es va constituir formalment i presentar el passat 29 de març de 2023, amb la participació de 16 organitzacions públiques i privades, i on la Fundació Banc de Recursos n’ocupa la Presidència.

P. Quin paper hi tindrà l’ARC?
R. L’Agència de Residus de Catalunya ha estat l’encarregada de coordinar la creació de l’Associació, en el marc d’un intens treball conjunt amb els membres del Comitè Estratègic interessats en formar-ne part. L’Agència considera que l’Associació pot constituir-se com a nou actor referent del sector de la reutilització a Catalunya, i té el màxim interès en que la mateixa pugui exercir la seva missió amb èxit. Una missió que inclou una aposta ferma per fomentar un increment significatiu de la reutilització a Catalunya, la qual cosa significa, a la pràctica, que Catalunya disposa d’un nou instrument per incrementar l’acció en els primers esglaons de la jerarquia de residus, la qual cosa és coherent amb la necessitat d’articular noves propostes per orientar l’estratègia prioritzant la Prevenció. En aquest context, l’Agència garanteix el manteniment dels canals de col·laboració que siguin necessaris per ajudar l’Associació a assolir els seus objectius, alineats amb els de la pròpia Agència.

P. En quin punt es troba el sector de la reutilització i la PxR a Catalunya. És gaire diferent de la situació a Espanya i Europa?
R. El sector de la reutilització a Catalunya mostra un dinamisme creixent, que permet generar optimisme en el futur del propi sector i de la reutilització en general. Un sector composat per organitzacions, molt d’elles de l’economia social i solidària, amb una component d’innovació permanent, amb plantejament de nous projectes transformadors, però que en part gràcies al projecte SUBTRACT estan començant a treballar de forma col·laborativa cada vegada més, permetent avançar en un cert nivell d’especialització que també significa avançar en economies d’escala que poden fer que la seva acció sigui cada vegada més eficient, més viable i més competitiva.

Queda encara molt recorregut per fer i en aquest sentit es plantegen nous reptes per avançar, que en el marc de la col·laboració entre l’Associació i el Govern de la Generalitat caldrà anar treballant amb noves dinàmiques i nous instruments.

Pel que fa a la situació a la resta d’Espanya, no es disposa de dades oficials al respecte, però sí s’observa que Catalunya està vivint un dinamisme que segurament no s’identifica al mateix nivell en altres llocs de l’Estat, amb algunes excepcions.

Pel que fa a la comparativa amb Europa, és cert que la situació a Catalunya té encara un camí per recórrer, però en els últims anys s’està notant una progressió significativa, que ens fa encarar els propers anys amb optimisme.

Val a dir que determinades reclamacions del sector, sobre tot les que provenen de l’economia social i solidària caldrà que es tinguin cada vegada més en compte. Des de Catalunya, l’aposta per prioritzar l’acció d’aquest àmbit concret és reconeguda ja pel Programa de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus de Catalunya, el qual inclou l’actuació ACT-064, sobre  Preservació i impuls del teixit empresarial i associatiu vinculat a la reparació i la preparació per a la reutilització i, per tant, formen part també de la necessària col·laboració amb el sector.

P. La reutilització es marca com una prioritat en la nova llei de residus de Catalunya que s’està formulant?
R. Absolutament. En el marc del projecte SUBTRACT s’ha identificat la necessitat de potenciar, també amb instruments legals, la reutilització. En aquest sentit es proposa garantir el dret dels ciutadans d’accedir a instal·lacions que afavoreixin la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització de residus, a través de l’obligatorietat pels ens locals de posar a disposició dels ciutadans centres públics de reutilització. Caldrà avançar, amb un calendari ambiciós, en posar en marxa aquesta aposta, treballant també, de forma paral·lela, en l’establiment de models específics de centres de reutilització, seguint l’exemple exitós que ja es va treballar històricament amb les deixalleries.

Per altra banda, la reutilització seguirà essent una de les línies d’acció prioritàries en matèria de prevenció de residus, la qual cosa queda reflectida també en la intensitat de projectes que s’estan desenvolupant en aquest àmbit, nous instruments que vindran, com ara una base de dades de centres i serveis de reutilització, l’establiment de nous instruments que ja estan funcionant en altres països del nostre entorn, la priorització de la reutilització en línies de subvenció, i altres que s’aniran definint en els propers mesos.

Alfred Vara

Alfred Vara

Cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Recursos de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC)